Entreprenørarbejde:

Nedrivning
Nedbrydning (med hammer & kugle)
Grave- & jordarbejde
Vognmandskørsel
Kloakarbejde
Brolægning
Maskinstation
Snerydning / glatførebekæmpelse
Smedeopgaver
  
  

Sprængning af:

Broer
Bygninger
Bunkers
Boksvægge
Fundamenter
Kajkonstruktioner
Funderingspæle
Fejlstøbninger
Altankonsoller
Kantbjælker
Tynde plader
Vægge
Betondæk